Archive

Author Archive

Thập Tín 3 – Nền Tảng Tu Hành

Feb
09
2015

Đây là bài thứ 3 trong loạt bài về Pháp Thập Tín.

Audio Podcasts

Thập Tín 2 – Thay đổi nhỏ để sống tích cực hơn

Feb
08
2015

Bài này là bài thứ nhì trong loạt bài về Thập Tín.

Audio Podcasts

Thập Tín 1 – Thành Lập Một Lối Sống Tích Cực

Jan
31
2015

Bài này là bài đầu của một loạt bài nói về pháp tu Thập Tín dành cho người mới bước vào đạo.

Audio Podcasts

Cảm kích những gì mình có

Jan
31
2015

Giá trị của cuộc sống. Được (có) và Mất.

Audio Podcasts

Tu Tịnh Độ theo triết lý kinh Hoa Nghiêm (phần cuối)

Jan
25
2015

Giảng tại Orange County, tháng 11 năm 2014

Video Clips

Tu Tịnh Độ theo triết lý kinh Hoa Nghiêm (phần đầu)

Nov
25
2014

Giảng tại Orange County, tháng 11 năm 2014
 

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông (phần cuối)

Nov
25
2014

Sinh Diệt Ký Diệt, Tịch Diệt Hiện Tiền
 

Video Clips

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (8)

Nov
15
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (7)

Nov
14
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (6)

Nov
14
2014

Audio Podcasts