Archive

Author Archive

Tại sao con cái không nghe lời cha mẹ?

Sep
22
2017

Audio Podcasts

Thành kiến sống dai hơn chánh kiến

Tu như thế nào để không sợ hãi, biết ân và từ bi hơn?

Khách và Trần (tiếp theo kỳ trước)

Sep
19
2017

Bài này giải thích chữ Trần và chỉ ra nguyên do của phiền não như sự tức giận hay rụt rè, sợ hãi. Xin mời các bác và các anh chị lắng nghe.

Audio Podcasts

Tự cột, tự mâu thuẫn

Tam Độc

Thoát sinh tử luân hồi

Pháp Xuất Tục Nhập Thế

Tu con mắt hiền từ

Lời nói hài hòa

Sep
12
2017

Audio Podcasts