Archive

Archive for the ‘Video Clips’ Category

Những bước tiến hóa trong con đường tu Khai Mở Chân Tâm

Feb
27
2015

Chúng ta tạm gọi con đường tu thiền thông thường là con đường thanh tịnh vọng tâm còn con đường tu thiền theo Hoa Nghiêm Tông là con đường khai mở chân tâm. Bài này nói đến những kết quả có thể gặt hái được trên con đường tu khai mở chân tâm.
Trích từ khóa tu Bồ Tát Đạo mùa thu năm 2014 tại Orange County.

on Meditation, Video Clips , , , , , ,

Tu Tịnh Độ theo triết lý kinh Hoa Nghiêm (phần cuối)

Jan
25
2015

Giảng tại Orange County, tháng 11 năm 2014

Video Clips

Tu Tịnh Độ theo triết lý kinh Hoa Nghiêm (phần đầu)

Nov
25
2014

Giảng tại Orange County, tháng 11 năm 2014
 

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông (phần cuối)

Nov
25
2014

Sinh Diệt Ký Diệt, Tịch Diệt Hiện Tiền
 

Video Clips

Tận Văn Bất Trụ, Giác, Sở Giác Không

Nov
13
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (phương pháp luận tu thiền đề cập đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm).

Video Clips

Như Thị Tiệm Tăng, Văn Sở Văn Tận

Nov
11
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (6)

Video Clips

Động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bất sinh

Sep
09
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (tiếp theo)

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông – vượt sắc ấm

Sep
07
2014

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông – nói chuyện bên lề.

Sep
03
2014

Trả lời câu hỏi về sự khác biệt của hai phương pháp tu.

 

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông (phần 2)

Aug
21
2014

Direct link to Youtube video:   http://youtu.be/WDiC5KfNIbQ

Đây là một phương pháp luận tu thiền được đề cập đến trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phương pháp này do ngài Quán Thế Âm bồ tát nói ra.

Video Clips