Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (5)

Nov
12
2014

Audio Podcasts

Như Thị Tiệm Tăng, Văn Sở Văn Tận

Nov
11
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (6)

Video Clips

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (4)

Nov
11
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (3)

Nov
10
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – Phần 2

Nov
09
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – Phần 1

Nov
09
2014

Audio Podcasts

Động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bất sinh

Sep
09
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (tiếp theo)

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông – vượt sắc ấm

Sep
07
2014

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông – nói chuyện bên lề.

Sep
03
2014

Trả lời câu hỏi về sự khác biệt của hai phương pháp tu.

 

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông (phần 2)

Aug
21
2014

Direct link to Youtube video:   http://youtu.be/WDiC5KfNIbQ

Đây là một phương pháp luận tu thiền được đề cập đến trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phương pháp này do ngài Quán Thế Âm bồ tát nói ra.

Video Clips