Archive

Posts Tagged ‘VA’

Những bước tiến hóa trong con đường tu Khai Mở Chân Tâm

Feb
27
2015

Chúng ta tạm gọi con đường tu thiền thông thường là con đường thanh tịnh vọng tâm còn con đường tu thiền theo Hoa Nghiêm Tông là con đường khai mở chân tâm. Bài này nói đến những kết quả có thể gặt hái được trên con đường tu khai mở chân tâm.
Trích từ khóa tu Bồ Tát Đạo mùa thu năm 2014 tại Orange County.

on Meditation, Video Clips , , , , , ,

Chuyển Phàm Thân ra Pháp Thân

Thiền Hoa Nghiêm – Vì sao và làm sao quán chủng tử tự Hoa Nghiêm?