Nói về tinh thần làm thiện nguyện: hãy nghĩ rằng mình là hóa thân của Đức Quán Âm

Good morning các bác. Chắc hôm qua các bác ngủ cũng vừa, không được ngon lắm, vì nghe rằng là bão Harvey, gọi là hurricane Harvey vừa mới tới ở bên Texas.  Tiểu bang này có nhiều anh em trong Houston, trong Dallas, Austin cũng lo sợ ngập lụt sẽ tới.  Bão đã đi vào […]

Read More